תפריט מרכ"ז שולחן

    שתייה קלה

    בר: (מנה לאדם)

    אוכל למרכז השולחן:

    אירועים בהתאמה אישית